"Origami House" (November 2022) Aquatint Etching on BFK
"Origami House" (November 2022) Aquatint Etching on BFK
"Origami Crane" (December 2022) Aquatint, Etching, Chine Colle Kozo on BFK
"Origami Crane" (December 2022) Aquatint, Etching, Chine Colle Kozo on BFK
"Brother" (March 2022) Photointaglio print on bfk, 12x18
"sister" (March 2022) Photointaglio print on bfk, 18x12
Back to Top